Džungla

Biti u džungli – Premda vam se to sada tako ne čini, u sigurnoj ste okolini što se tiče vaše obitelji i prijatelja. I dalje ste omiljeni i pazi se na vas.

Izgubiti se u džungli – Možda niste zadovoljni trenutnom poslovnom situacijom, ali sve će se riješiti s vremenom.

Trčati po džungli – Nemojte pokušavati pobjeći od vlastitih problema, rješavajte ih.

Vidjeti životinje u džungli – Bojite se za svoju poziciju na poslu, u obitelji ili društvu.

Sanjali ste nešto slično? Pogledajte povezane snove:

Prašuma 

Životinje u snovima

Drvo