Pobačaj

Pobačaj – Iznevjerene nade, nezadovoljstvo seksualnim životom, ali i životom općenito.

Imati pobačaj – Imate neopravdane strahove. Oklijevate u ostvarivanju novog pravca u životu. Brinite više o sebi.

Netko je pobacio – Očajni ste zadržati stvari ovakve kakve jesu, prihvatite promjenu, ona ne mora nužno biti loša.

Sanjali ste nešto slično? Pogledajte povezane snove:

Trudnica, pobačaj, dijete

Trudnica

Porod

Beba

Dijete