Vuk

Vuk – Vidjeti ga vam govori da trebate paziti s kim surađujete i razmjenjujete poslovne informacije. Netko bi se mogao okoristiti vašom nepažnjom.

Napad vuka – Riješit ćete problem koji vas je snašao.

Zavijanje vuka – Svađa sa suradnicima, bit ćete ljuti.

Ubiti vuka – Nepovjerenje i neiskrenost prijatelja.

Vučica s mladima – Očekujte prinovu u obitelji.

Sanjali ste nešto slično? Pogledajte povezane snove:

Napad psa, lisica, vuk

Životinje u snovima

Grabežljivac

Gorila

Šuma