Sami na svijetu, samoća u snu, biti sam

Dolazite na radno mjesto u uobičajeno vrijeme i na uobičajenu adresu, ali u uredu nema baš nikoga. Pokušavate ući u zgradu ali kartica vam ne radi. Možda je nestala i uobičajena oprema pa dugo tražite stvari za rad s kojima se inače bavite. Možda je stare alate zamijenila blistava nova oprema koja samo čeka da ju pokrenete, ali imate osjećaj da vam za to treba dopuštenje. Može se dogoditi da izađete na ulicu ali nema nikoga oko vas. Pokušavate potražiti pomoć ali nitko ne odgovara na vaše zahtjeve.

San da ste sami na svijetu može upućivati na to kako osjećate da vaše profesionalne sposobnosti u stvarnosti nisu posve prepoznate i cijenjene. Radno mjesto često simbolizira vašu sposobnost korisne primjene svojih vještina radi stvaranja nove vrijednosti. To što u uobičajeno vrijeme na poslu nema nikoga od kolega govori kako osjećate da drugi zanemaruju vaše sposobnosti. Mislite da nitko nije svjestan vrijednosti posla koji obavljate. Također smatrate da vam je onemogućen pristup novim prilikama. To što se na stolu ne nalazi vaše računalo ili nemate opremu za rad, znači da osjećate kako ste sposobni biti korisni, ali teško dolazite u priliku primijeniti svoje vještine. Premda vam se može činiti da nitko ne mari za vaše sposobnosti, to se često događa jer i sami zanemarujete svoje vještine i ne cijenite dovoljno svoju darovitost. Ako sami ne prepoznajete, ne cijenite i ne ističete svoje sposobnosti, drugi teško mogu shvatiti vašu istinsku vrijednost.

 Kako biste iskoristili taj san u najvećoj mjeri, u budnom životu morate više vrednovati svoje vještine i vrijednosti. Toliko su vam već u krvi i tako ste sigurni u njih da ih lako možete smatrati prosječnima. Da bi drugi prepoznali i cijenili vaše jedinstvene sposobnosti, najbolje je da ih sami počnete prihvaćati i spoznavati njihovu pravu vrijednost. Što ih više budete cijenili, više ćete se pouzdati u njih u nesvakidašnjim situacijama što će otvoriti cijeli novi svijet prilika.

Sanjali ste nešto slično? Pogledajte povezane snove:

Samoća u snu

Ulica

Aktovka

Nesreća