Mafija

Mafija – Bojati se za svoje postupke i prevare. Budite pažljivi sa suradnicima.

Banda – Biti član bande znači da ćete donijeti dobru odluku vezanu uz malu prijevaru.

Sanjali ste nešto slično? Pogledajte povezane snove:

Žrtva otmice, banda, mafija

Banda

Pištolj

Džepni nožić

Rana

Boriti se