Jastreb

Vidjeti jastreba – Prijatelj vas laže. Budite posebno oprezni na poslovnom planu.

Jastreb u lovu – Budite pažljivi oko toga na koga usmjeravate svoju energiju, posebice onu negativnu. Pokazivanje snage nekada može imati manje utjecaja od pokazivnja pažnje.

Sanjali ste nešto slično? Pogledajte povezane snove:

Životinje u snovima

Životinja, životinja u dvorištu, divlja životinja

Gavran

Grabežljivac

Jato ptica