Harmonika

Vidjeti harmoniku – Bit ćete umiješani u poslove u kojima zapravo nećete znati o čemu se radi. Moguće je da će se raditi o ilegalnim poslovima.

Slušati harmoniku – Previše ste sumnjičavi. Bez obzira na neka loša iskustva koja ste imali, ne znači da su sve osobe zaslužile nepovjerenje.

Svirati harmoniku – Razveselit ćete se, čuti ćete lijepu vijest.

Sanjali ste nešto slično? Pogledajte povezane snove:

Bubnjevi

Harfa

Gitara

Frula

Plesati