Harfa

Vidjeti harfu – Tuga i nostalgija.

Slušati harfu – Rastat ćete se s partnerom jer ćete otkriti da nemate iste poglede na svijet. Ne slažete se oko osnovnih stvari. Razgovarajte s osobom koju volite.

Svirati harfu – Upoznat ćete nove prijatelje.

Sanjali ste nešto slično? Pogledajte povezane snove:

Bubnjevi

Gitara

Frula

Harmonika

Plesati