Džem

Raditi džem – Uskoro će se popraviti čitava poslovna situacija, kao i vaše financijsko stanje.

Jesti džem – Upoznat ćete neku zanimljivu osobu koja bi dugo mogla ostati dio vašeg života.

Dobiti džem na poklon – Netko ima loše namjere s vama, pazite se.

Mazati džem – U životu vas čekaju lijepe stvari.

Sanjali ste nešto slično? Pogledajte povezane snove:

Šljive

Hrana

Datulje