Ćilim (tepih)

Vidjeti ćilim – Bit ćete ljuti na člana obitelji jer mislite da se ne ponašaju pošteno prema vama.

Ćilim koji leti – Vaš perfekcionizam vam više šteti nego koristi.

Egzotični ćilim – Težite postupati u skladu s vašim principima i želite imati mirnu savjest.

Sanjali ste nešto slično? Pogledajte povezane snove:

Tepih

Soba

Dom