Čađa

Vidjeti čađu – Očekujte poslovni uspjeh.

Biti čađav – Vi ste odgovorni za svoj uspjeh i jedino svojom ustrajnošću ćete ga uspjeti ostvariti.

Bacati čađu na nekoga – Moguće su svađe s osobama koje su vam bliske.

Sanjali ste nešto slično? Pogledajte povezane snove:

Dimnjačar

Kamin

Dim