Debata

Vidjeti debatu – Naći ćete se u nekoj teškoj situaciji

Sudjelovati u debati – Od vas se mnogo očekuje na poslu, a vi niste sigurni možete li toliko dati od sebe. Primite se posla, za vaše dobro je.

Prekinuti debatu – Ne želite se suočiti s nekim svojim problemom.

Sanjali ste nešto slično? Pogledajte povezane snove:

Ćaskati