Berba

Sudjelovati u berbi – Očekujte radostan susret s osobom koju dugo niste vidjeli.

Vidjeti berbu – Dobit ćete veliku nagradu, vaš trud će napokon biti nagrađen.

Biti u berbi – Simbol izobilja sreća i ljubavi. Poslovat ćete s uspjehom, posebice ako radite u poljoprivredi.

Sanjali ste nešto slično? Pogledajte povezane snove:

Farma

Šljive

Jabuke