Noću na vidjelo izlaze podsvjesne želje, iskoristite ih za ostvarenje života iz snova

Neupućenu oku može se činiti da neki ljudi imaju slabu sreću. No ispod površinskog sjaja i raskoši mnogi od tih prividno sretnih ljudi potišteni su i malodušni. Isto se događa i nama u našim povučenijim i tradicionalnijim životima. Na početku polažemo velike nade u svoju budućnost i zamišljamo divne ljude koji će nam postati suputnici u toj velikoj pustolovini. Sanjarimo o bogatstvu i velikim pričama. Svi imamo jedinstvene životne priče, koje proživljavamo u svakidašnjoj stvarnosti, no u sebi nosimo idealiziranu predodžbu života kakvog mislimo da trebamo imati. To često nazivamo životom iz snova, no bez obzira na to koliko se trudimo i žrtvujemo, takvi se savršeni životi mogu uvijek činiti nedostižnima. Život iz snova se najsigurnije i najizravnije može ostvariti prihvatite li da se sadržaji nesvjesne svijesti često izražavaju u vanjskoj stvarnosti.

Kad razumijete noćne snove koje nesvjesno oblikujete, u vašem se umu stvara istinska predodžba o tome tko ste i za čim čeznete u životu pa se razbistri najizravniji put prema ciljevima. To će vam dati duboku razinu samospoznaje, koja otkriva kako možete povezati idealiziranu budućnost iz snova sa stvarnošću sadašnjeg života. Ljudi se često iznenade kad shvate koliko su blizu nekim od svojih najvećih snova i da je za njihovo ostvarenje nerijetko potrebna samo nepokolebljivost ili promjena stajališta.

Kako se priče iz stvarnog života budu bližile pričama iz snova, shvatit ćete da počinjete živjeti svoj san. Kako vas san bude otkrivao, počet ćete spoznavati da za pravu sreću ne morate živjeti san koji vam nude časopisi i reklame. Vi živite i dišete svoj san, jedinstveni, veliki san koji samo vi možete sanjati.

Katarina | 18.12.2017