Brojevi u snovima i njihovo značenje

U učenjima starih naroda brojevi su temeljni princip iz kojeg proizlazi materijalni svijet. Oni su u harmoniji s ritmom glazbe i poezije. Pitagora govori da je sve raspoređeno prema brojevima, Platon da su oni harmonija svemira, Aristotel da je broj ishodište i supstancija svih stvari, a Sveti Augustin da je broj arhetip apsolutnog.

Svaki broj ima određeno značenje, simboliku koja progovara i u snovima

Sanjati nulu – Nula je simbol nemanifestiranoga, vječnoga, kozmičko jaje. Nula je savršena forma, monada, začetnik i sadržatelj svega.

Sanjati broj jedan – Praiskonsko jedinstvo, početak, tvorac, nedjeljeljivo. Bog otac, trojedinstvo i Bog iz kojeg sve nastaje. Iz jedan se rađa dualnost, iz tri , a iz tri sve stvoreno.

Sanjati broj dva – Dualnost, suprotni polovi. Sve stvoreno ima svoju suprotnost, čak i dvije prirode Bog i čovjek. Dok jedan predstavlja točku, dva predstavlja dužinu.

Sanjati broj tri – Simbol mnogostrukosti. Aristotel navodi kako je trijada broj cjeline, budući da sadrži početak, sredinu i kraj – tijelo, dušu i duh. Nebeski broj koji predstavlja dušu, dok je broj četiri tijelo.

Sanjati broj četiri – Broj tijela. Od četiri nastaje i prvo geometrijsko tijelo. Simbol cjelovitosti, dovršenosti, zemlje, reda, pravde. Četiri strane svijeta, četiri godišnja doba, četiri vjetra i mjesečeve mijene.

Sanjati broj pet – Broj čovjeka, ljudski mikrokozmos, četiri strane svijeta plus središte. Pet čula, pet točaka na križu, pet rana Kristovih, pet riba kojima je nahranjeno pet tisuća ljudi..

Sanjati broj šest – Simbol ravnoteže, harmonije, jedinstva polarnosti, ljubavi, zdravlja i ljepote. Šest je bilo dana stvaranja.

Sanjati broj sedam – Broj makrokozmosa, svemira. Broj tri su nebo i duša + broj četiri koji su zemlja i tijelo. Sadrži i duhovno i svjetovno. Sedam je sunčevih zraka, duginih boja, smrtnih grijeha. Sedmi je dan poslije stvaranja dan počinka. Sedam je broj saveza Boga i čovjeka.

Sanjati broj osam – Nakon prolaska kroz sedam nebesa, slijedi povratak u rajsko stanje. Osam je simbol regeneracije, uskrsnuća, savršenog ritma, jedinstvo parova suprotnosti. Osmi je dan novog čovjeka, početka. Osam je međupravaca u prostoru.

Sanjati broj devet – Simbol trostruke trijade – 3×3. dovršenost, ispunjenje, cjelina, početak i kraj. Devet je nebeski i anđeoski broj. Devet je krugova oko pakla.

Sanjati broj deset – Broj svemira, savršen broj koji sadrži sve brojeve. Povratak jedinstvu, dovršeno putovanje. Deset je Božjih zapovijedi.

Sanjati broj trinaest – Nesretan broj, broj Jude i vještičjih sastanaka.

Sanjati broj 21 – Simbol zrelosti, simbol osobe usredotočene na objekt, a ne na sebe. Broj 21 je simbol autonomne jedinke, simbol doba odgovornosti i punoljetnosti.

Sanjati broj 60 – Broj ciklusa i vremena u minutama i sekundama.

Sanjati broj 666 – Broj zvijeri i Antikrista.

Sanjati broj 888 – Kod Izraelaca je to sveti broj Isusa Krista.

Sanjali ste nešto slično? Pogledajte povezane snove:

Telefonski broj, tipkanje na mobitelu, zauzeta osoba

Katarina | 11.12.2017