Bar

Vidjeti bar – Imat ćete velike novčane izdatke jer stvari u koje ulažete nisu zapravo bitne.

Biti u baru – Posudit ćete nekome novac, ali ga nećete dobiti nazad.

Plesati u baru – Ići ćete u proslavu s društvom i dobro ćete se provesti.

Sanjali ste nešto slično? Pogledajte povezane snove:

Zabava

Kafić

Alkohol

Boca

Plesati