Gušter

Vidjeti guštera – Promijenit ćete mjesto boravka. Sve više osjećate da je vrijeme da se neke stvari promijene.

Gušter koji mijenja boje – Imate skrivene neprijatelje koji samo čekaju da vam učine zlo.

Sanjali ste nešto slično? Pogledajte povezane snove:

Pauk, zmije, osjećati strah

Zmije, sanjati udava, osjećati strah u snu

Zmije

Krokodil