Dojiti

Žena koja nije majka sanja dojenje – Uskoro ćete stupiti u brak.

Majke sanjaju dojenje – Očekujte blagostanje i ugodan period života. U osobi pored sebe imate životnog partnera.

Dojiti tuđe dijete – Na sebe ste preuzeli preveliku odgovornost. Budite strpljivi i shvatite da je u redu ako nekada kažete ‘ne’.

Sanjali ste nešto slično? Pogledajte povezane snove:

Trudnica, pobačaj, dijete

Zaboravljeno dijete, izgubiti dijete, sanjati bebu

Beba

Porod

Ženske grudi

Njedra