Crvena boja

Muškarac vidi crvenu boju – Upozorenje da je u blizini neka nesreća. Može se raditi o tome da osoba u koju ste zaljubljeni napravi neki korak, ali ne u pozitivnom smjeru.

Žene vide crvenu boju – Upoznat ćete čovjeka u kojeg ćete se zaljubiti.

Bojati crvenom bojom – Ostvarit će vam se želje i to bez ičije pomoći. Dobro je da ste snažni, ali ponekad dobro dođu prijateljski savjeti.

Sanjali ste nešto slično? Pogledajte povezane snove:

Crna boja

Bijela boja