Rijeka

Rijeka – Kretanje, moć, ustrajnost i život.

Presušena rijeka – Nećete uspjeti u nekom svom naumu.

Rijeka koja teče – Metafora za vrijeme, prošlost, sadašnjost i budućnost. Prikazuje isjeljenje i podmlađivanje.

Čista rijeka – Znak da vas čeka period spokoja i blagostanja.

Mutna rijeka – Šteta i bolest.

Prelaziti rijeku – Prelazite neke svoje strahove i brige koje imate u stvarnosti. Vrijeme je da pređete preko prepreka.

Sanjali ste nešto slično? Pogledajte povezane snove:

Nepremostiva zapreka, sanjati zid ispred vas, svladavanje zapreke

Uronjeni u vodu, utopiti se, more

More

Jezero

Riba

Brod

Plivati